הצעת ועדה - בקשת ועדת הכלכלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏07 ‏פברואר ‏2012 16:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

אחמד טיבי
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+