להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס` 6), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏07 ‏פברואר ‏2012 00:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

ציפי חוטובלי
נסים זאב
יצחק וקנין
רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+