להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009

‏יום שלישי ‏07 ‏פברואר ‏2012 00:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

משה יעלון
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נסים זאב
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+