להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - איסור התקשרות בגין פערי שכר), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 15:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

מאיר שטרית
מרינה סולודקין
מגלי והבה
ליה שמטוב
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+