להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי תקופת אכשרה לקבלת דמי לידה לסטודנטיות), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 15:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מאיר שטרית
רוני בר-און
עפו אגבאריה

נגד 28

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מנחם אליעזר מוזס

נמנע 0

משוב א- א+