להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת מחשב), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 13:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

מאיר שטרית
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
איתן כבל
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+