העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (שינוי מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 13:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מאיר שטרית

נגד 0

משוב א- א+