להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הממשלה (תיקון - דיווח שר בדבר אי התקנת תקנות במועד), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 13:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

אורי אורבך
נסים זאב
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+