להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס` 5), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏30 ‏ינואר ‏2012 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מאיר שטרית
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+