להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 15:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

דוד אזולאי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה גפני
דב חנין
יצחק הרצוג
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+