להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 14:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

אופיר אקוניס
דוד אזולאי
ניצן הורוביץ
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עפו אגבאריה

נגד 1

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נמנע 0

משוב א- א+