להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון - הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 13:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

דוד אזולאי
ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+