להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 12:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יריב לוין
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+