להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס` 17) (רישום על פי פסק דין), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏24 ‏ינואר ‏2012 19:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+