הצבעה - בקשת הממשלה להאריך בצו את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003

‏יום שני ‏23 ‏ינואר ‏2012 19:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דני דנון
אופיר אקוניס

נגד 14

ניצן הורוביץ
חנא סוייד
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

משוב א- א+