להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש, התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏18 ‏ינואר ‏2012 13:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

מאיר שטרית
מרינה סולודקין
מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר

נגד 40

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
יצחק וקנין
רוברט אילטוב
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

גדעון סער

נמנע 0

משוב א- א+