להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הגנה על זכויות עובדים בהתקשרויות גופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏18 ‏ינואר ‏2012 12:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 49

חנא סוייד
מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

ניצן הורוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+