להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏18 ‏ינואר ‏2012 12:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

אמנון כהן
אליהו ישי
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+