להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 136) (הארכת התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת לחיילי מילואים), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏17 ‏ינואר ‏2012 20:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+