קריאה שנייה - הצעת חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏17 ‏ינואר ‏2012 17:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

עפו אגבאריה
איתן כבל
יצחק וקנין
מסעוד גנאים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז–1967, את פקודת העיריות [נוסח חדש] ואת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט–1959.
  החוק קובע איסור לעקל דמי ליווי המשולמים לעיוור על-ידי משרד הרווחה, במסגרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדו. דמי הליווי יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של העיוור הזכאי להם, וזאת על מנת למנוע את עיקולם כחלק מעיקול כללי המוטל על החשבון.
  כמו כן, החוק קובע כי הסעיפים בחוק ההוצאה לפועל, המעניקים הגנה על נכסים ותשלומים מסוימים מפני עיקול, יחולו גם על עיקול מכוח פקודת העיריות (בדרך ככלל עיקול כזה מוטל בגין חוב ארנונה).
  בנוסף, החוק קובע כי גם כספים שהתקבלו מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של הנכה, בדומה להוראה המוצעת בעניין דמי הליווי. הזכאים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הם נכים שנפגעו בעת שירותם בצה”ל.

החוק המלא


 • חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 420, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 34.

  תיקון חוק ההוצאה לפועל
משוב א- א+