הסתייגות - הצעת חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏ינואר ‏2012 19:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

דב חנין
מאיר שטרית
זאב בילסקי

נגד 21

ציפי חוטובלי
משה גפני
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יולי - יואל אדלשטיין

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, את חוק מרשם האוכלוסין ואת חוק עדכון כתובת.
  החוק מאפשר להורה המתגורר בנפרד מילדו לפנות לפקיד הרישום של מרשם האוכלוסין ולבקש רישום כתובתו הרשומה במרשם, ככתובת נוספת למשלוח דואר רשמי המיועד לילד. אם הוגשה בקשה כאמור, תישלח הודעה עליה למענו הרשום של הקטין (המען בו הוא מתגורר דרך קבע).
  רשות הרישוי, המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים והרשויות המקומיות מקבלים עדכוני כתובות ממרשם האוכלוסין ולפיכך לא יהא על ההורה המבקש לעדכן אותם ישירות בהוספת הכתובת. ככל שמוטלת על גופים אלה חובה למסור מידע על פי דין בעניינו של הקטין, יימסר המידע לשני ההורים, אם ההורה ביקש זאת כאמור.
  אשר למוסדות פיננסיים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ומוסדות רפואיים, יהא על ההורה המעוניין ברישום כתובתו ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, לפנות אליהם ישירות בכתב ולבקש את הוספת הכתובת.
  כמו כן, החוק קובע כי לא יישלח מידע להורה שאפוטרופסותו הוגבלה או נשללה בהחלטה של בית המשפט.

החוק המלא


 • חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 388, מיום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), עמ' 178.

  תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
משוב א- א+