לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעת לסדר-היום בנושא: "הפינויים המתוכננים של מחוסרי דיור"

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

מגלי והבה
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+