להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (איסור שימוש בטלפון ציבורי לביצוע דבר עבירה), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 15:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

נסים זאב
ראלב מג`אדלה
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+