להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תעריף מים מופחת בשל מצב רפואי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 15:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

רונית תירוש
רוברט טיבייב
מגלי והבה
זאב בילסקי

נגד 31

יצחק וקנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יריב לוין
יולי - יואל אדלשטיין

נמנע 0

משוב א- א+