להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות על טיפול רוחני או מיסטי), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 13:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+