להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור התניית עסקה באופן התשלום), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 13:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

דוד אזולאי
מגלי והבה
עפו אגבאריה
עינת וילף

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+