להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - תווי קניה), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 13:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

מגלי והבה
חנא סוייד
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+