להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 22) (פטור מארנונה למסגרות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2012 01:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+