הצעת ועדה - החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט לפצל את הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס` 7) (הפעלת צו הגבלה), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2012 01:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+