אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 131 - הוראת שעה), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 19:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 59

דוד אזולאי
מאיר שטרית
מגלי והבה
ניצן הורוביץ
יצחק הרצוג
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מירי רגב
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+