להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: הארכת תקופת הגמלה המשולמת לניצול שואה

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 19:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מנחם אליעזר מוזס
יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+