להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "הדו"ח השנתי של המועצה לשלום הילד"

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 16:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

מירי רגב
סעיד נפאע
מגלי והבה
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
יצחק הרצוג

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+