להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג עסקים קטנים ובינוניים במכרז), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 14:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

אחמד טיבי
מרינה סולודקין
שאול מופז
מגלי והבה
רוני בר-און

נגד 37

יצחק כהן
ליה שמטוב
משה גפני
לימור לבנת
אופיר אקוניס

נמנע 0

משוב א- א+