להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצגת מחירים באמצעות צג אלקטרוני), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 12:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יריב לוין
אופיר אקוניס
אליהו ישי
נסים זאב
מנחם אליעזר מוזס
ראלב מג`אדלה
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+