להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 22) (בחינת רישוי ברוקחות), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏03 ‏ינואר ‏2012 19:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

ראלב מג`אדלה
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+