להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס` 20) (הרחבת איסור ההפליה), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏03 ‏ינואר ‏2012 19:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

ראלב מג`אדלה
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נסים זאב
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+