להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 114) (שינוי הוראות לעניין ריגול), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏03 ‏ינואר ‏2012 18:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מגלי והבה
נסים זאב
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+