קריאה שנייה - הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס` 11), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏02 ‏ינואר ‏2012 22:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+