להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס` 6), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏02 ‏ינואר ‏2012 22:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

משה יעלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מנחם אליעזר מוזס

נמנע 0

משוב א- א+