להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס` 6), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏02 ‏ינואר ‏2012 22:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

נסים זאב
יריב לוין
ליה שמטוב
משה יעלון
איתן כבל

נמנע 0

משוב א- א+