הסתייגות - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 67), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏02 ‏ינואר ‏2012 21:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ראלב מג`אדלה
דב חנין
מוחמד ברכה

נגד 75

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מגלי והבה
דליה איציק

נמנע 0

משוב א- א+