להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2010"

‏יום רביעי ‏28 ‏דצמבר ‏2011 21:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

ראלב מג`אדלה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+