להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח הפערים של מרכז אדוה"

‏יום רביעי ‏28 ‏דצמבר ‏2011 21:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

חנין זועבי
דב חנין
ראלב מג`אדלה
איתן כבל
מירי רגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+