להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם (תיקון - יום ראול וולנברג וחסידי אומות העולם), התשע"א - 2011

‏יום רביעי ‏28 ‏דצמבר ‏2011 15:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

מאיר שטרית
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+