להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החברות (תיקון - איסור חברות בדירקטוריון של בנק ושל חברה ציבוריות נוספת), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏28 ‏דצמבר ‏2011 14:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

רונית תירוש
מאיר שטרית
מגלי והבה
רוני בר-און
אורי יהודה אריאל

נגד 42

יצחק כהן
יצחק וקנין
דוד אזולאי
לימור לבנת
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

משוב א- א+