להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏28 ‏דצמבר ‏2011 12:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

מגלי והבה
דוד אזולאי
שלי יחימוביץ
יצחק הרצוג

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+