קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 126) (הסדרת שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ב-2011 (קריאה שניה וקריאה שלישית) - בכפוף להנחה על שולחן הכנסת

‏יום שלישי ‏27 ‏דצמבר ‏2011 14:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

זאב בילסקי
יעקב אדרי

נגד 2

דב חנין
סעיד נפאע

נמנע 0

משוב א- א+