להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – זכאות להשלמת תגמול צורך), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏21 ‏דצמבר ‏2011 13:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

משה יעלון
יצחק כהן
מאיר שטרית
מגלי והבה
רוני בר-און
זאב בילסקי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מוחמד ברכה
איתן כבל
שלי יחימוביץ
יצחק הרצוג

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+