להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון - הודעת בנק לבעל החשבון), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏21 ‏דצמבר ‏2011 12:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
גדעון סער

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+