להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 34) (פירוט תשלומים שנתי בעסקה מתמשכת), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏20 ‏דצמבר ‏2011 14:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

יריב לוין
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+